Allmän information

Allmän information

Stickerkid är framställd av B&B Labels Sàrl -  Chemin Grély 17A
1950 Sion – Switzerland


Registreringsnummer CH-660.0.340.016-2
Email : support@stickerkid.com

Publicering

Webbplatsen är publicerad av B&B Labels Sàrl

Webbplatsens värd

Webbplatsens värd är Procab Studio 5 rue du Clos CH-1207 Genève Tel: +4122 737 0937 Fax: +4122 737 0938 E-post: info@procab.ch

Affärsutveckling

Stickerkid har utvecklats av Procab Studio CH-1207 Genève Tel: +4122 737 0937 Fax: +4122 737 0938 E-post: info@procab.ch

Ansvar

B&B Labels Sàrl och alla andra parter som är involverade i skapandet, produktionen eller publiceringen av webbplatsen frånsäger allt ansvar i händelse av förlust, skador eller kostnader, eller direkta, oförutsedda, särskilda eller exemplifierade skador till följd av din användning av webbplatsen eller dess tjänster (inklusive ansvar i händelse av försening eller felaktighet i dataöverföring, eller i händelse av avbrott, avstängning eller uppsägning av webbplatsen) förutsatt att inte nämnda skador är resultatet av avsiktliga fel förorsakade av B&B Labels Sàrl. B&B Labels Sàrl skall inte hållas ansvariga för eventuella skador eller virus som kan påverka din hårdvara efter visning, surfande på, eller användning av webbplatsen eller användning av dess innehåll. De nuvarande användarvillkoren skall under inga omständigheter begränsa eller utesluta B&B Labels Sàrl ansvar, som kan begränsas eller uteslutas endast i enlighet med gällande lagstiftning.

Garantier

Användningen och surfandet på webbplatsen ligger helt på ditt eget ansvar om inte annat uttryckligen anges. Webbplatsen tillhandahålls ''som den är'' och enligt tillgänglighet. B&B Labels Sàrl avvisar uttryckligen alla garantier, vare sig de är uttryckta eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier avseende kvalitet, lämplighet för ett särskilt ändamål eller icke-förfalskade i den mån lagen tillåter det. Särskild omsorg har tagits gällande innehållet och riktigheten av de uppgifter som visas på webbplatsen. Dock garanterar B&B Labels Sàrl inte att webbplatsen eller dess innehåll uppfyller alla användares krav, att webbplatsen kommer att vara fri från avbrott, förseningar och fel, eller kommer att vara oanvändbar i händelse av force majeure. Nedladdning eller något annat förfarande som möjliggör att du kan erhålla material och/eller data genom användning av eller från webbplatsen sker på egen risk. I fråga om skadestånd är du är ensam ansvarig för de bilder som laddas upp på B&B Labels Sàrls server via funktionen ''fotodelning" eller andra uppgifter som distribueras via webbplatsen och dess tjänster. Du är ensam ansvarig för de förpliktelser som resulteras av användningen av webbplatsen och dess tjänster. B&B Labels Sàrl och dess dotterbolag förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder mot någon part vars ansvar har fastställts.

Immateriella rättigheter

Webbplatsen innehåller flera inslag som skyddas av internationella och europeiska upphovsrättslagar och andra immateriella rättigheter såsom (inklusive men inte begränsat till) varumärken, varunamn, logotyper, fotografier och videoklipp, musik, B&B Labels Sàrls text och grafiska design av webbplatsen (nedan kallat ''innehållet''). Utan att det påverkar andra begränsningar som är resultat av den nuvarande lagstiftningen, anses begränsningarna av webbplatsens användning tillämpas för följande rättigheter: Ingen del av webbplatsen får elektroniskt eller på annat sätt kopieras, annat än i den utsträckning som är nödvändig för att optimera användningen av webbplatsen och dess tjänster via internet. Vidare återgivning av någon del av webbplatsen på någon annan webbplats är uttryckligen förbjudet. De varumärken, handelsnamn, namn på tjänster och logotyper som tillhör B&B Labels Sàrl och som används på webbplatsen får under inga omständigheter användas eller visas utan ett föregående skriftligt medgivande från B&B Labels Sàrl. B&B Labels Sàrl tillåter användning av webbplatsen och dess innehåll endast för personligt bruk, förutsatt att upphovsrätten och egendomsreglerna observeras i sin helhet. Användning av webbplatsen och dess innehåll i kommersiellt syfte är förbjudet. Om länkarna omdirigerar användaren till webbplatsen www.stickerkid.se är det tillåtet att skapa hypertextlänkar. Upprättande av djupa hypertextlänkar samt andra länkar (t.ex. ''in-line länkar'', bilder eller objektlänkar) till andra delar av webbplatsen är förbjudet utan B&B Labels Sàrls samtycke. Automatisk bläddring på webbplatsen (till exempel med hjälp av ''robotar'') i syfte att systematiskt inhämta data eller information eller skapa fungerande relationer mellan innehållet på vår webbplats och en annan webbplats är inte tillåten.

Sekretess

B&B Labels Sàrl kan med hjälp av kakor samla in data från tidigare besök. "Kakor" används för det ändamålet. Kakor är små filer som webbläsaren lagrar på datorns hårddisk. Vid ditt nästa besök på webbplatsen, känner servern automatiskt igen kakan, som innehåller information om dina tidigare besök. De flesta webbläsarna accepterar automatiskt kakor, även om det är möjligt att konfigurera datorn så att de inte accepteras. Även om du har blockerat kakorna är det mesta innehållet och funktionaliteten på webbplatsen tillgängliga för dig. B&B Labels Sàrl kan övervaka antalet av dina besök på olika delar av webbplatsen för att kunna förbättra din webbupplevelse. Denna information innehåller dock inte några personuppgifter. I sektionen som är avsedd för klubbmedlemmarna, tillåter B&B Labels Sàrls kakor webbplatsen att känna igen dig under besöket genom att spara ditt person-ID och din kod i en kaka. Kakan raderas då du lämnar webbplatsen. Aktiveringen av kakan snabbar upp bläddringen från sida till sida så att du får ut det mesta möjliga av webbplatsen. B&B Labels Sàrl har implementerat dataöverföring och säkerhetsåtgärder som garanterar att dina personuppgifter är skyddade. Dessa åtgärder består av att kryptera känslig information och en brandvägg som blockerar åtkomst från en tredje part. För att uppfylla statliga bestämmelser och gällande lagstiftning, förbehåller sig B&B Labels Sàrl rätten att få åtkomst till dina personuppgifter för att identifiera dig och för att överföra denna information till gagn för effektiv systemdrift och att skydda sina kunder och sig själva. B&B Labels Sàrl förbehåller sig även rätten att vidarebefordra personuppgifter med vilka du kan identifieras för en tredje part i händelse av ett klagomål som rör din användning av webbplatsen och dess tjänster.

Säker betalning

SNABB LEVERANS

TILLVERKAD I SCHWEIZ

Kundernas åsikter