Allmänna villkor

Av våra beställningar färdigställs och avsänds 95 % inom 2 arbetsdagar. Dock tar inte stickerkid.se ansvar för eventuella förseningar i leveransen.

Varje liten skillnad i färg eller bakgrund mellan bilden på webbplatsen eller i broschyrer och slutprodukten skall inte accepteras som en anledning till reklamation.

Våra paket levereras via UPS. Leveranser inom Sverige kan räcka upp till 2-3 arbetsdagar. Efter betalning kommer du att få en faktura via e-post och din beställning.

Återbetalningspolicy

Felaktiga produkter och eventuella misstag från vår sida åtgärdas så snart som möjligt. Reklamationen bör dock göras inom 10 dagar från mottagandet av leveransen. Om produkten inte uppvisar någon defekt, kan den inte ersättas eller bytas.

Sekretess

Stickerkid.se sparar personuppgifter som rör kunderna enbart i syfte att behandla beställningar och att uppfylla de skatte- och bokföringsnormer som gäller i produktions- och förvaltningslandet. Inga uppgifter kommer att överföras till eller sparas av en tredje part. Personlig information om kunder kommer inte att användas för offentlig distribution utan kundens medgivande.

Stickerkid.se skyddar kundernas finansiella information med SSL (Secure Socket Layer) för att garantera en säker överföring och överlåtelse av data. Det är bara den som har utfärdat kreditkortet har kännedom om detaljerna på kreditkortet. Stickerkid.se har inte den informationen.

Säker betalning

Expressleverans

500'000 KUNDER

500'000 nöjda kunder
Omsorgsfullt i Schweiz

Kundernas åsikter