Garanti

Stickerkid.se färdigställer varje beställning med yttersta omsorg. Varje felaktig produkt ersätts kostnadsfritt om felet noteras inom 10 dagar efter leveransens mottagande. Om ett problem uppstår med din beställning ber vi dig att fylla i det för ändamålet avsedda formuläret under kontaktalternativet. Ange ditt beställningsnummer och dina skäl för att kräva en återbetalning eller utbyte av produkten.